Logo Zuiver Opleidingen wit

Nederlandse taal

Docent van Zuiver Opleidingen geeft les uit taalboek

De opleiding

Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk voor iedere medewerker binnen uw organisatie. Het begrijpen van veiligheidsinstructies, werkinstructies, communicatie met betrekking tot het werk is van belang voor een goed functioneren op de werkvloer. 

Daarnaast, en eigenlijk vooral, is het beheersen van het Nederlands een voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Een bezoek aan de school van kinderen, een gesprek met een arts, bij een woningbouwvereniging of gemeente verloopt soepeler als men de taal beheerst. Nederlands spreken en begrijpen zorgt voor meer zelfvertrouwen, een beter welbevinden en minder ziekte(verzuim).

Intake

Voorafgaand de cursus wordt een intake afgenomen. Medewerkers worden getest op startniveau en leerbaarheid en op basis van de uitkomsten van de intake geven wij een advies voor een groepsindeling. Wellicht kunnen alle deelnemers in 1 lesgroep de cursus volgen, in sommige gevallen is het nodig te splitsen in meerdere startniveaus.

Cursusduur

De cursus omvat, afhankelijk van het aantal deelnemers, 18-24 lessen van 2-3 uur. Deze lessen vinden wekelijks plaats. De planning hiervan stemmen we in onderling overleg af.

Cursisten lezen de opdracht door

Eindtoets en certificaat

Aan het einde van de cursus vindt een eindtoets plaats. De deelnemer wordt getoetst op de taaldomeinen Spreken, Luisteren en Lezen. In sommige gevallen wordt ook een schrijftoets afgenomen. De deelnemer ontvangt een certificaat met het behaalde resultaat.

Kosten

Is uw organisatie een schoonmaakbedrijf en valt uw medewerker onder de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, dan kunt u een beroep doen op de subsidieregeling van de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche). Voor andere organisaties kan in veel gevallen gebruik gemaakt worden van andere subsidieregelingen. Informeert u gerust naar de mogelijkheden.  

Simone Van Heck

Kennismaken?

Heeft u vragen of behoefte aan persoonlijk advies? Mailt u ons dan gerust. Uiteraard kunt u ons ook direct bellen. 

Simone Van Heck