Logo Zuiver Opleidingen wit

Cursus DKS

Training leidinggevende

Vooropleiding

Om met succes deel te nemen aan de opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. De cursus is specifiek bedoeld voor de leidinggevende die belast is met het beheersen van het schoonmaakproces.

De opleiding

Dit kwaliteitsbeheerssysteem dat ontwikkeld is door VSR (Vereniging Schoonmaak Research), is bedoeld om het proces rondom de schoonmaak makkelijker te kunnen beheersen en daardoor de kwaliteit te verbeteren. Het meetinstrument is bestemd om te worden gebruikt door de leidinggevende. 

Bij regulier en consequent gebruik wordt op een eenvoudige manier duidelijk wat de sterke punten zijn van een medewerker, maar ook verbeterpunten worden makkelijk herkenbaar. Zo komt bijvoorbeeld naar voren dat een medewerker vaak een bepaald onderdeel vergeet schoon te maken, een schoonmaakmethode niet beheerst, of het periodieke werk niet goed inplant. 

Door dit keer op keer te bespreken met de medewerker, de goede punten te complimenteren, de fouten te laten herstellen en indien nodig bij te sturen door bijvoorbeeld her-instructie kan de leidinggevende werken aan kwaliteitsverbetering. Door het bijhouden van een voortgangsregistratie, ziet de leidinggevende of er verbetering optreedt. Deze voortgangsregistratie kan eventueel bespreekpunt zijn in het jaargesprek/ functioneringsgesprek van de medewerker.

Duur en locatie van de cursus

De cursus omvat 1 dag. In de ochtend wordt de theorie behandeld. In de middag bezoekt de trainer met de deelnemers 1 of meerdere werklocaties om het DKS in de praktijk te oefenen. De lesdag en locatie worden in onderling overleg bepaald.

Meer informatie

Wilt u de mogelijkheden weten voor een cursus binnen uw bedrijf en/ of een offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Certificaat

Cursist ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan de Cursus DKS.

Training leidinggevende Zuiver Opleidingen
Simone Van Heck

Kennismaken?

Heeft u vragen of behoefte aan persoonlijk advies? Mailt u ons dan gerust. Uiteraard kunt u ons ook direct bellen. 

Simone Van Heck